1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Метод ситуативного управління в адаптивній комп'ютеризованій системі тестування тих, хто навчається

Метод ситуативного управління в адаптивній комп'ютеризованій системі тестування тих, хто навчається

Л.М. Радванська, І.Є. Лещенко, Ю.В. Чепурна
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються питання організації ситуативної адаптації комп'ютеризованих систем тестування знань до характеристик моделей тих, хто навчається. Обґрунтована доцільність організації адаптивного управління ЕОМ мережі КСТ на базі методу ситуативного управління обчислювальним процесом. Запропоновані методи класифікації ситуацій, критерії і рівні управління обчислювальним процесом при усуненні критичних ситуацій.


Ключові слова: ситуативне управління, обчислювальний процес, тестування знань