1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Прогнозування процесів біосорбції срібла

Прогнозування процесів біосорбції срібла

О.О. Криводубський, А.О. Новаковська
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядаються особливості процесу біосорбції срібла з вторинних розчинів. Описуються фізико-хімічні особливості процесу, сформульовані обмеження та припущення до процесу, розроблена математична модель процесу, яка представлена у вигляді системи звичайних диференційних рівнянь, нелінійних відносно змінних та параметрів. Використовування цієї моделі дозволяє вирішувати задачі прогнозу кінетики процесу та управління в реальному часі. Стаття представляє інтерес для фахівців, які виконують розробку систем управління при переробці вторинної сировини.


Ключові слова: сорбент, біосорбція, колона, аніон, катіон, декомпозиція, динамічна модель