1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(15)'2014
  5. Аналіз моделей оцінки ризиків інформаційної безпеки для побудови системи захисту інформації

Аналіз моделей оцінки ризиків інформаційної безпеки для побудови системи захисту інформації

О.А. Замула, О.В. Сєвєрінов, М.О. Корніенко
Анотації на мовах:


Анотация: У даній статті розглянуті моделі оцінки ризиків інформаційної безпеки для аналізу інформаційних систем та побудови ефектних систем захисту інформації. Оцінка ризиків інформаційної безпеки проводиться відповідно з декількома моделями: на основі матриці системи управління інформаційною безпекою, включаючи якісні та кількісні шкали; на базі теорії нечітких множин.


Ключові слова: оцінка ризиків інформаційної безпеки, система управління інформаційною безпекою, інформаційна безпека, нечітка логіка, нечіткі когнітивні карти