1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА АНДРИЯШЕВСЬКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА НГВУ ”ПОЛТАВАНАФТОГАЗ”

КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА АНДРИЯШЕВСЬКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА НГВУ ”ПОЛТАВАНАФТОГАЗ”

М.І. Овчаренко, І.В. Кулішова
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено схему комплексного моніторингу газоконденсатного родовища НГВУ ”Полтаванафтогаз”, котра включає санітарно-гігієнічний та біологічний моніторинг. Комплексний моніторинг, що включає систематичні спостереження за всіма компонентами навколишнього середовища, може дати реальну оцінку про стан екологічної обстановки. Всю отримувану при реалізації цього моніторингу інформацію необхідно закладати в електронну базу даних, забезпечену засобами її обробки, для моделювання заходів по зниженню негативної дії на природне середовище.


Ключові слова: комплексний моніторинг, навколишнє середовище