1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Якість, як головний фактор подолання кризи

Якість, як головний фактор подолання кризи

Л.М. Віткін, Г.І. Хімічева, А.С. Зенкін
Системи обробки інформації. — 2009. — № 2(76). С. 148-156.
УДК 621.391.26
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуті питання щодо забезпечення якості продукції в умовах розвитку міжнародної торгівлі та споріднених їй видів діяльності, які є головним фактором подолання кризи. Відзначено, що Україна значно відстає за кількістю впроваджених та сертифікованих систем управління якістю, систем екологічного управління та інших сучасних систем управління. Вбачається доцільним прийняти нову концепцію державної політики у сфері якості. Існує нагальна потреба у проведенні дій виробників щодо поширення передового досвіду впровадження сучасних систем управління. Корисним було б залучення міжнародної технічної допомоги для проведення відповідних заходів.


Ключові слова: якість, система управління якістю, система екологічного управління, сертифікація
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Віткін Л.М., Хімічева Г.І., Зенкін А.С. Якість, як головний фактор подолання кризи. Системи обробки інформації. 2009. № 2(76). С. 148-156.