1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Формалізація принципу досягнення мети в доповненні до задачі узгодженого фінансування науково- дослідних і дослідно-конструкторських розробок

Формалізація принципу досягнення мети в доповненні до задачі узгодженого фінансування науково- дослідних і дослідно-конструкторських розробок

І.В. Чумаченко, В.А. Вітюк, А.О. Лисенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто проблему раціонального фінансування в умовах неповної інформованості «Центра» управління про технічні можливості й економічні потреби «Виконавців» науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР), спрямованих на підвищення конкурентоспроможності об'єктів виробництва. У цих умовах для підвищення ефективності витрат на НДДКР використовується механізм узгодженого управління коштами. Завдання моделюється ієрархічною грою з фіксованою послідовністю ходів, де дослідження операцій ведеться з позиції локальних інтересів окремих «Виконавців» НДДКР, яким надане право самостійно визначати необхідні обсяги капіталовкладень в основні фонди.


Ключові слова: науково-дослідні й дослідно-конструкторські розробки, гетерогенна продукція, тактико-технічні характеристики, ієрархічна гра з фіксованою послідовністю ходів, узгоджене управління