1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Питання використання взаємнообернених сполучень резисторів

Питання використання взаємнообернених сполучень резисторів

Є.М. Білокінь, О.М. Науменко
Анотації на мовах:


Анотация: Визначені погрішності, які вносять обмеження на використання змішаних сполучень резисторів в практиці метрологічних робіт. Приведено умови мінімізації погрішності, що виникає із-за різниці дійсного і розрахункового коефіцієнтів еквівалентного опору. Оцінена погрішність від впливу комутаційних елементів для сполучень з опором 1000, 100 і 10 Ом.


Ключові слова: взаємнозворотні сполучення резисторів, комутаційні елементи, коефіцієнт еквівалентного опору