1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Аналіз роботи газорозрядних ламп з пускорегулирующими апаратами різних типів

Аналіз роботи газорозрядних ламп з пускорегулирующими апаратами різних типів

О.Ю. Єгорова, Ю.М Кушнарьова
Анотації на мовах:

В статті оцінена робота газорозрядних ламп з пускорегулюючими апаратами різних типів; проаналізовані особливості роботі газорозрядних ламп високого та низького тиску в ланцюгу змінного струму; розглянуті елементи схем включення газорозрядних ламп в ланцюгу змінного струму.
Ключові слова: розряд, газорозрядна лампа, баластний опір,компактна люмінесцентна лампа, пускорегулюючий апарат