1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Організація технічного обслуговування багатоелементної системи з урахуванням динаміки пріоритетів

Організація технічного обслуговування багатоелементної системи з урахуванням динаміки пріоритетів

С.В. Кадигроб, О.В. Сіра
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто задачу відшукання раціональної стратегії технічного обслуговування для складних систем, елементи яких функціонують в різних умовах. Показано, що облік відмінностей в режимах і умовах експлуатації приводить до виникнення пріоритетів в обслуговуванні одних елементів перед іншими. Задачу оптимізації технічного обслуговування в такій системі сформульовано як трьохіндексну булеву, яка зведена до двохіндексної.


Ключові слова: складна система, технічне обслуговування, облік умов і режимів експлуатації