1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Деякі питання розробки автогенераторів хаотичних коливань радіодіапазону

Деякі питання розробки автогенераторів хаотичних коливань радіодіапазону

Г.Ф. Коняхін, С.І. Клівець, В.Л. Верещагін, С.М. Лутай
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто основи генерації шумового надвисокочастотного (НВЧ) випромінювання в радіотехнічних і електронних системах. Показано, що в електронних приладах в якості механізмів появи нестійкостей виступають черенковська взаємодія, перехідне й гальмове випромінювання. Проведено аналіз лабораторних досліджень генераторів шуму зі стохастичною модуляцією в автономній хвильовій системі за рахунок шуму із зосередженими параметрами. Дано рекомендації з вибору параметрів автогенераторів хаотичних коливань із розподіленою взаємодією.


Ключові слова: автогенератор, нестійкість, хаотичні коливання, генератор завад