1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Моделювання акустичних ефектів у динамічних умовах

Моделювання акустичних ефектів у динамічних умовах

Ю.С. Курський
Системи обробки інформації. — 2009. — № 3(77). – С. 44-46.
УДК 621.391: 621:396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Наведено результати комп’ютерного моделювання відбиття плоскої акустичної хвилі від рухомої границі розподілу двох середовищ, що рухається. Підтверджено, що рух границі призводить до відхилення кута відбиття від того, що відповідає класичному закону Снеліуса. Показано, що реальні частоти відбитих хвиль відрізняються від тих, що дає класичний вираз для ефекту Допплера, який не враховує кутовий зсув. Отримані результати комп’ютерного моделювання повністю співпали з очікуваними значеннями параметрів, що були заздалегідь розраховані.


Ключові слова: відбиття акустичних хвиль, зсув кута відбиття, узагальнений вираз для закону Снеліуса
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Курський Ю. С. Моделювання акустичних ефектів у динамічних умовах / Ю.С. Курський  // Системи обробки інформації. – 2009. – № 3(77). – С. 44-46.