1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ В GRID-СИСТЕМАХ

ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ В GRID-СИСТЕМАХ

С.В. Мінухін
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновані підходи до організації планування розподілу ресурсів дворівневій GRID-системі і процедури і критерії оптимізації планування розподілу завдань в середовищі віртуальних співтовариств GRID-систем. Запропонований критерій дозволяє оптимізувати час виконання окремих завдань, а також сумарний час виконання завдань вхідного потоку, що поступає на дворівневу GRID-систему. Для вирішення завдань планування пропонується використовувати ідеї рангового підходу до рішення задач дискретної оптимізації.


Ключові слова: GRID-система, брокер, віртуальне співтовариство, дворівнева архітектура, граф, завдання, планування, розфарбовування, ресурс