1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Про найпростіші компоненти вторинного випромінювання об'єктів, що рухаються

Про найпростіші компоненти вторинного випромінювання об'єктів, що рухаються

В.М. Орленко, П.В. Потелещенко, Я.Д. Ширман
Анотації на мовах:


Анотация: Електродинаміка найпростіших компонентів (НК), що рухаються, значно простіша електродинаміки тіл складної форми. Перехід до неї забезпечує моделювання складної повітряної обстановки в реальному масштабі часу на сучасних ЕОМ [1, 2]. Однак моделі в [1, 2] розраховані в основному на металеве покриття об’єктів. Разом з тим, з’являються об’єкти з діелектричними частинами планера [3, 4]. До них можна віднести як літак Cessna, що приземлився в Москві у 1987 р. на Червоній площі, так і новий винищуващ F-22 стелс, планер якого на 24% складається з композитних матеріалів [3]. В статті привертається увага дослідників до вивчення вторинного випромінювання НК в залежності від їх структури і поляризації падаючої хвилі. Для плоских вторинних випромінювачів більш повно, ніж раніше, пояснюється адекватність моделей НК моделям асимтотичної теорії дифракції (АТД).


Ключові слова: електродинамічне моделювання, обратне вторинне випромінювання, асимптотична теорія дифракції, метод Френеля, метод найпростіших компонентів