1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Моделювання випромінювання фрактального сигналу тонким лінійним вібратором

Моделювання випромінювання фрактального сигналу тонким лінійним вібратором

Ю.М. Пєнкін, Л.Ю. Бєлогорцева, B.І. Холодов
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізована можливість формування фрактального в часі сигналу у вигляді пакету гармонічних коливань, що є кінцевим фрагментом ряду в представленні узагальнених функцій Вейерштрасса. При використанні запропонованої моделі фрактального сигналу як сигнал збудження вперше досліджені основні особливості випромінювання тонкого лінійного вібратора в дальній зоні. Показано, що для напряму / 2θ = π мінімальні перекручування форми сигналу спостерігаються при виборі довжини вібраторного випромінювача, відповідній довжині настроєного вібратора на частоту основного довгохвильового коливання.


Ключові слова: фрактальний сигнал, узагальнені функції Вейерштрасса, зона випромінювання, лінійна вібраторна антена