1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Потенційна точність цифрової обробки фазових вимірювань, маскованих аддитивним нормальним кроком

Потенційна точність цифрової обробки фазових вимірювань, маскованих аддитивним нормальним кроком

В.В. Печенін, А.Р. Сарамолки
Анотації на мовах:

Методом статистичної оцінки параметрів сигналів синтезований цифровий алгоритм оцінки фази гармонійного сигналу маскуючого гаусовським шумом. Оцінена величина програшу синтезованого алгоритму в порівнянні з оптимальною оцінкою. Приведені основні розрахункові співвідношення що дозволяють оцінити точність і зсув оцінки фази при різних вагових функціях фазових відліків. Результатом справжньої роботи є теоретичний синтез цифрових алгоритмів оцінювання фази гармонійного сигналу, що приймається
Ключові слова: параметр, сигнал, алгоритм, шум, синтез, перешкода, тракт, цифровій, амплітуда, фаза, вагання, коефіцієнт, синтез, параметр, точність