1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(15)'2014
  5. Мережеві моделі для формалізації знань про ресурси в системах підтримки прийняття рішень при управлінні динамічними об'єктами

Мережеві моделі для формалізації знань про ресурси в системах підтримки прийняття рішень при управлінні динамічними об'єктами

О.І. Тимочко
Анотації на мовах:


Анотация: Представлена мережева модель формалізації знань про ресурси для управління динамічними об'єктами. Проте використання тільки стандартних типів вершин у мережевій моделі не дозволяє формалізувати знання про ресурси. До традиційних типів вершин, використовуваних в узагальненій мережевій моделі, додані вершини порівняння. Вершини порівняння описуються набором бінарних або унарних операторів. Оператори представляються процедурами порівняння поточного значення ознаки з еталонним. Також введені часові і просторові оператори порівняння. Представлені оператори, що описують точкові і інтервальні події. Запропонована класифікація просторових операторів порівняння.


Ключові слова: ресурс, знання, вершина порівняння, оператор порівняння, точкові події, інтервальні події, просторові оператори порівняння