1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Синтез елементарних сигналів при використанні часоімпульсної модуляції в каналах з обмеженою смугою частот

Синтез елементарних сигналів при використанні часоімпульсної модуляції в каналах з обмеженою смугою частот

С.Г. Рассомахін
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянутий спосіб синтезу огинаючих функцій одиночних імпульсних сигналів для каналів з часоімпульсною модуляцією, в умовах обмеження на число використовуваних гармонік частотного розкладання. Проведено порівняння ефективності двох типів огинаючих і вибір раціонального методу їх формування.


Ключові слова: модуляція, елементарний сигнал, ряд Фур'є, адитивна перешкода, позиційні числа