1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Методи статистичної обробки випадкових сигналів

Методи статистичної обробки випадкових сигналів

А.А. Торба
Анотації на мовах:


Анотация: Теоретичні дослідження скритності криптографічних систем указують на необхідність формування ключових даних з різницею імовірностей випадкових бітів не більш: ΔР = 10–6, тому розглядаються методи статистичної обробки випадкових сигналів в апаратних генераторах випадкових послідовностей на основі фізичних датчиків шуму з метою зменшення різниці імовірностей формованих випадкових бітів. Застосування методу об'єднання випадкових незалежних потоків на відводах регістра, що зрушує, дозволяє зменшити різницю імовірностей формованих випадкових бітових послідовностей до значень ΔР < 10–10.


Ключові слова: фізичний датчик шуму, випадковий потік, статистична обробка