1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Частотно-часовий аналіз нестаціонарних багато частотних сигналів

Частотно-часовий аналіз нестаціонарних багато частотних сигналів

О.В. Тоцький
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто підходи до формування частотно-часових розподілів нестаціонарних багатокомпонентних сигналів, які засновані на непараметричних та параметричних методах спектрального та біспектрального оцінювання. Проаналізовано переваги та недоліки чотирьох підходів до формування частотно-часових розподілів. Приведені результати розрахунків частотно-часових розподілів тестових сигналів та експериментальних записів сигналів зворотного розсіяння, які дають можливість оцінити і зрівняти частотне розділення та завадостійкість досліджуваних підходів.


Ключові слова: нестаціонарний сигнал, частотно-тимчасовий розподіл, авторегресія