1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Розробка структурно-слідчої схеми діагностичних параметрів підшипників електричних машин

Розробка структурно-слідчої схеми діагностичних параметрів підшипників електричних машин

Ю.О. Ясинський, М.В. Левандовський, О.М. Минко.
Анотації на мовах:


Анотация: Сформульовані задачі технічної діагностики підшипників, які сприяють підтриманню на високому рівні їх ефективності та експлуатаційної надійності. Показано, що діагностування підшипників повинно здійснюватися по діагностичним ознакам і діагностичним параметрам, які несуть інформацію про технічний стан підшипників та дозволяють виявляти у них скриті відмови, а також оцінювати остатній технічний ресурс. Виділені методи діагностики по оцінюванню вібрацій та шумів, температурного режиму, стану ти складу мастила як найбільш перспективні. Виділені методи діагностики відповідають сучасному рівню та перспективам її розвитку. Запропоновані формули для оцінки часу діагностування, остатнього технічного ресурсу підшипників.


Ключові слова: технічна діагностика підшипників, задачі діагностики, діагностичні ознаки, діагностичні параметри, перспективні методи діагностики, структурно-слідча схема підшипників