1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ GRID-СИСТЕМ ДЛЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ GRID-СИСТЕМ ДЛЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

М.О. Волк
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі наводиться структура розробленої програмної імітаційної моделі GRID-системи, розглядаються її елементи, аналізуються шляхи використання моделі. Модульний характер моделі дає можливість її використання в наукових дослідженнях, пов'язаних з розробкою нових методів поведінки окремих елементів GRID-систем. Модель може використовуватись спеціалістами в галузі розподіленого імітаційного моделювання і побудови паралельних, багатопотокових і розподілених програмних систем.


Ключові слова: GRID-система, імітаційна модель, програмний комплекс