1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(15)'2014
  5. Підходи до оптимізації розподілу задач управління по компонентам комп’ютерної системи, що формує систему управління об’єктом критичного застосування

Підходи до оптимізації розподілу задач управління по компонентам комп’ютерної системи, що формує систему управління об’єктом критичного застосування

А.А. Коваленко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто підходи до етапу синтезу систем управління об’єктами критичного застосування, що є логічно нерозривним з етапом синтезу технічної структури комп’ютерної системи, та який полягає в розподіленні оптимальним чином задач управління, що розв’язуються, по компонентах комп’ютерної системи. Виділено, описано та формалізовано основні складові етапи, та відповідні задачі, що повинні бути розв’язані.


Ключові слова: синтез, управління, задача, структура, система, етап, компонент, формалізація, зв'язок