1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Аналіз впливу часу накопичення оптичних сигналів на динамічний діапазон акустооптичного аналізатора спектру радіосигналів

Аналіз впливу часу накопичення оптичних сигналів на динамічний діапазон акустооптичного аналізатора спектру радіосигналів

О.І. Стрелков, Т.О. Стрілкова, Є.І. Жилін, В.В. Карнаух, О.П. Литюга
Анотації на мовах:

Синтезована математична модель приймача оптичного випромінювання акустооптичного аналізатора спектру радіосигналів з урахуванням нелінійного впливу часу накопичення сигналів на його вольтову характеристику. Проведено аналіз впливу часу накопичення оптичного сигналу на динамічний діапазон приймача оптичного випромінювання та пристрою акустооптичного перетворення радіосигналів в цілому, в залежності від інтенсивності зовнішніх і внутрішніх шумів (перешкод). Зроблено висновки про мультиплікативний характер впливу зовнішніх перешкод великої інтенсивності на процес накопичення сигналу і лінійність вольтвої характеристики приймача оптичного випромінювання.
Ключові слова: акустооптичний аналізатор спектру радіосигналів, динамічний діапазон, накопичення оптичних сигналів, математична модель приймача оптичного випромінювання