1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Інформаційна технологія декомпресії зображень

Інформаційна технологія декомпресії зображень

В.В. Бараннік, О.К. Юдін, Н.К. Гулак
Анотації на мовах:

Висловлюються етапи розробки методу відновлення бітової плоскості трансформант на основі нерівноважного позиційного декодування. Даний метод базується на виконанні наступних перетворень: визначення кількості і меж кодових слів, що витрачається на стисле представлення бітової плоскості компонент трансформанти; проводиться відновлення масивів довжин двійкових серій за рахунок нерівноважного позиційного декодування; відновлення бітового представлення трансформанти на основі відомих розмірів і заданого напряму обходу бітової плоскості; відновлення двійкових матриць знаків компонент трансформант. Це дозволяє забезпечити репродукцію зображень зі заданою достовірністю при: мінімізації впливу помилок, що вносяться на етапі стискування, тобто величина показника погрішності після відновлення зображення не повинна перевищувати величину показника погрішності для етапу компактного представлення; використанні службових даних, які безпосередньо формуються на етапі стискування.
Ключові слова: декомпресія зображень, бітова плоскість трансформант