1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Синтез оптимальних законів керування тяговим електроприводом методами диференціальної геометрії і принципу максимуму

Синтез оптимальних законів керування тяговим електроприводом методами диференціальної геометрії і принципу максимуму

В.Д. Дмітрієнко, О.Ю. Заковоротний
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянутий геометричний метод лінеаризації зворотним зв'язком нелінійної математичної моделі тягового асинхронного електроприводу дизель-поїзда. За допомогою послідовності інволютивних розподілів отримана лінійна математична модель електроприводу у формі Бруновського. Порівняння процесів в результатній і лінійній математичних моделях асинхронного приводу в різних режимах роботи підтвердило правильність лінеаризації зворотним зв'язком початкової моделі і працездатність моделі об'єкту у формі Бруновського, яка використовувалася для синтезу законів управління за допомогою принципу максимуму.


Ключові слова: геометричний метод, лінеаризація зворотним зв'язком, форма Бруновського, інволютивні розподіли, тяговий асинхронний електропривод