1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Порівняльний аналіз генерації псевдовипадкових чисел у сучасних технологіях безпровідної передачі даних

Порівняльний аналіз генерації псевдовипадкових чисел у сучасних технологіях безпровідної передачі даних

Л.O. Кіріченко, Р.І. Цехмістро, О.Я. Круг, О.В. Стороженко
Анотації на мовах:

У роботі розглянута генерація псевдовипадкових числових послідовностей, побудованих за допомогою рекурентних алгоритмів і хаотичних відображень. Представлені результати практичної реалізації даних алгоритмів на сучасній мікропроцесорній техніці. Проведений порівняльний аналіз послідовностей, що генеруються, на предмет їх відповідності критеріям незалежності і рівномірності.
Ключові слова: алгоритм Лемера, хаотичне відображення, апаратна реалізація алгоритмів, технологія Wi-Fi