1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Проблемні питання організації та планування випробувань складних технічних систем

Проблемні питання організації та планування випробувань складних технічних систем

Б.М. Ланецький, В.В. Лук'янчук
Анотації на мовах:

Розглядаються проблемні питання організації та планування випробувань складних технічних систем. Аналізуються основні напрямки їх вирішення Пропонуються методичні рекомендації до вирішення тих питань, які основані на представленні системи випробувань як ієрархічної структури та дозволяючи раціонально перерозподілити загальний обсяг випробувань між рівнями випробувань.
Ключові слова: планування випробувань на надійність, складна технічна система