1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Моментний критерій якості перевірки статистичних гіпотез для обробки сигналів на тлі корельованих негауссівських завад

Моментний критерій якості перевірки статистичних гіпотез для обробки сигналів на тлі корельованих негауссівських завад

В.В. Палагін
Анотації на мовах:

У статті розглянутий загальний підхід до побудови адаптованого моментного критерію якості перевірки статистичних гіпотез, заснованого на використанні стохастичних поліномів і моментно-кумулянтного опису випадкових величин. Показано, що використання сумісних моментів різних порядків дає можливість враховувати кореляційні властивості випадкових величин і їх негаусівський розподіл. Приведений математичний апарат дозволяє синтезувати нові алгоритми виявлення і розпізнавання сигналів на тлі корельованих негауссівських завад з кращими якісними показниками.
Ключові слова: перевірка статистичних гіпотез, моментно-кумулянтний опис, негауссівська випадкова величина, кореляція