1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Пакет прикладних програм обробки зображення тексту на основі нечітких когнітивних моделей

Пакет прикладних програм обробки зображення тексту на основі нечітких когнітивних моделей

О.Є. П`ятикоп
Анотації на мовах:

У статті описується структура пакету прикладних програм обробки зображення. Приводяться статичні і динамічні моделі модулів пакету. Показані результати роботи модуля локалізації рядків.
Ключові слова: обробка зображення, зорова система, модель, клас, метод, контур, локалізація рядків