1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Аналіз перехідної характеристики по частоті керованого автогенератора на базі біполярного транзистора

Аналіз перехідної характеристики по частоті керованого автогенератора на базі біполярного транзистора

В.В. Сидоров
Анотації на мовах:


Анотация: В статті отримані результати аналізу перехідних процесів у керованих автогенераторах на біполярному транзисторі на базі різних рішень дифференційного рівняння автогенератора. Показана різниця перехідного процесу при різних рішеннях дифференційного рівняння автогенератора. Отримано залежність зміни частоти транзисторного автогенератора у перехідному режимі з урахуванням нелінійної ємності p-n переходу транзистора.


Ключові слова: автогенератор, транзистор, перехідна характеристика