1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Знаходження мінімізованих наборів ознак для опису дискретних об’єктів в базах даних

Знаходження мінімізованих наборів ознак для опису дискретних об’єктів в базах даних

Д.Е. Ситніков, О.А. Романенко, О.В. Тітова
Анотації на мовах:

Знаходження залежностей в даних у вигляді логічних правил є одним з типових завдань Інтелектуального аналізу даних (Data Mining), при рішенні якої вельми актуальним є обмеження кількості ознак, що входять в результуюче правило. Визначення важливості тієї або іншої ознаки дозволяє скоротити кількість аналізованих даних і як наслідок, скоротити кількість логічних умов в знайдених правилах.
Ключові слова: логічні правила, потужність апроксимації, значущість ознаки, нечіткі множини, верхня і нижня апроксимації, важливість ознаки