1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Метод рішення задачі цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними на основі рангового підходу

Метод рішення задачі цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними на основі рангового підходу

Д.Ю. Голубничий, В.В. Огурцов, В.Ф. Третяк
Анотації на мовах:

Розглянуто метод рішення задачі цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними на основі рангового підходу. Наведено результати експериментального дослідження.
Ключові слова: цілочисельне лінійне програмування, ранговий підхід