1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Математичне моделювання зенітних керованих ракет. Аналіз задачі моделювання контура наведення ЗКР

Математичне моделювання зенітних керованих ракет. Аналіз задачі моделювання контура наведення ЗКР

А.Б. Скорик, А.С. Кирилюк, О.Ф. Галицький
Анотації на мовах:

У статті розглядаються питання побудови математичної моделі контура наведення зенітних керованих ракет. Наводиться приклад побудови структурної схеми контура наведення, що реалізує «класичне» пропорційне керування за кутовою швидкостю лінії дальності. Розглянуті умови, при яких пропорційний метод наведення вважається оптимальним. Досліджується модель кінематичної ланки, що використовується в структурній схемі контура наведення, який реалізує модифікований (оптимальний) метод пропорційного зближення.
Ключові слова: контур наведення, модель кінематичної ланки, пропорційний метод наведення, умови оптимальності методу наведення