1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Лінійна апроксимація умов розміщення неорієнтованих геометричних об’єктів

Лінійна апроксимація умов розміщення неорієнтованих геометричних об’єктів

І.А. Чуб, М.В. Новожилова
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено дослідження оптимізаційної задачі розміщення багатокутних неорієнтованих об'єктів в смузі, запропонована лінеаризація функцій обмежень області припустимих рішень. Даний підхід є основою для побудови інформаційної технології рішення даного класу оптимізаційних задач.


Ключові слова: оптимізація, розміщення, геометричний об'єкт, лінеаризація