1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Байєсовська процедура перевірки гіпотез на основі аналізу їх апостеріорних ймовірностей

Байєсовська процедура перевірки гіпотез на основі аналізу їх апостеріорних ймовірностей

Д.O. Ніцин
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонується байесовська процедура прийняття рішень, заснована на аналізі апостеріорних ймовірностей гіпотез. Запропонована процедура передбачає мінімізацію середнього ризику прийняття помилкового рішення.


Ключові слова: правило Байєса, процедура прийняття рішення