1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Теоретичне визначення параметрів електромагнітних полів для стимуляції метаболічних процесів в ембріонах тварин

Теоретичне визначення параметрів електромагнітних полів для стимуляції метаболічних процесів в ембріонах тварин

І.А. Сосимова
Анотації на мовах:


Анотация: Визначені параметри електромагнітних полів (ЕМП) для дії на ембріони тварин з метою підвищення продуктивності тварин. Розглянутий процес взаємодії інформаційних ЕМП з ембріонами, з урахуванням їх морфологічної будови і електрофізичних властивостей, так і системами для чисельної оцінки біотропних параметрів ЕМП.


Ключові слова: тварини, ембріони, електромагнітні поля, інформація, біологічні об'єкти