1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Побудова багатофакторної математичної моделі впливу національних гармонізованих стандартів на продуктивність праці

Побудова багатофакторної математичної моделі впливу національних гармонізованих стандартів на продуктивність праці

Л.М. Віткін, Г.І. Хімічева, С.М. Лапач
Системи обробки інформації. — 2009. — № 4(78). С. 184-194.
УДК 621.391.26
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті представлено розроблену авторами дворівневу багатофакторну математичну модель впливу національних гармонізованих стандартів на зростання продуктивності праці на основі використання методів регресійного аналізу, полігональної регресії, експертної оцінки та комп’ютерного моделювання. Здійснено порівняльний аналіз результатів проведених за кордоном емпіричних досліджень з побудованою моделлю зі взаємодіями. Виявлено співставимість результатів, що доводить її досконалість і дає підстави рекомендувати її застосування на практиці. Доведено економічну доцільність вкладання коштів у розроблення та прийняття гармонізованих національних стандартів.


Ключові слова: багатофакторна математична модель, національні гармонізовані стандарти
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Віткін Л.М., Хімічева Г.І., Лапач С.М. Побудова багатофакторної математичної моделі впливу національних гармонізованих стандартів на продуктивність праці. Системи обробки інформації. 2009. № 4(78). С. 184-194.

Whoops, looks like something went wrong.