1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Фазі-модель для оцінки бізнес-безпеки фармацевтичного підприємства та результати її комп’ютерної реалізації

Фазі-модель для оцінки бізнес-безпеки фармацевтичного підприємства та результати її комп’ютерної реалізації

О.В. Дорохов, І.О. Золотарьова, Л.П. Дорохова
Анотації на мовах:

Представлено постановку завдання та методологію нечіткого моделювання багатокритерійної оцінки рівня комерційної безпеки фармацевтичного підприємства. Наведено приклад практичних розрахунків, а також графічні результати моделювання в середовищі Matlab. Визначено напрямки практичного використання розробленої комп’ютерної моделі для посилення комерційної безпеки фармацевтичних підприємств та організацій.
Ключові слова: нечітке моделювання, комерційна безпека, фармацевтичне підприємство