1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Оцінка повноти і достовірності інформаційного забезпечення технологічної підготовки виробництва

Оцінка повноти і достовірності інформаційного забезпечення технологічної підготовки виробництва

О.Ю. Шевченко, А.С. Котов, Д.Е. Лисенко
Анотації на мовах:

У статті дане визначення повноти й вірогідності проектної документації, використовуваної як інформаційне забезпечення процесів технологічної підготовки виробництва (ТПВ). На основі аналізу нормативних вимог виділені основні етапи ТПВ і види відповідної документації. Для оцінки повноти інформації пропонується розраховувати коефіцієнт документаційної забезпеченості, що визначає відповідність складу та змісту документації нормативним вимогам або вимогам замовника. Коефіцієнт інформаційної забезпеченості визначається за допомогою інженерного прогнозування із застосуванням експертних методів. Розраховані коефіцієнти документаційної та інформаційної забезпеченості дозволять оцінити відповідність документації існуючим вимогам, і зробити висновки що до якості інформації.
Ключові слова: технологічна підготовка виробництва, рівень інформаційної забезпеченості, забезпеченість документації, нормативні вимоги, повнота, достовірність, інформаційні ознаки