Моделi прибутку банку

Ю.О. Долгов, Н.В.Колоскова
Анотації на мовах:


Анотация: При здійсненні банками комерційних операцій управління ризиками банку набуває дуже великого значення, незалежно від того, з чим ці ризики пов’язані. Вирішальним фактором для підтримки конкурентоспроможності будь-якого банку стає управління банківськими ризиками. Таким чином, банкам необхідно розробити відповідну методику розрахунку, аналізу й контролю для управління ризиками банку. Зарубіжні та вітчизняні банки на основі свого й чужого досвіду намагаються розробити моделі управління банківськими ризиками.


Ключові слова: ризики банків, бухгалтерський баланс, кореляційна матриця, коефіцієнти ризиків