1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(15)'2014
  5. Розробка підходу до оцінювання безпеки критичної енергетичної інфраструктури з урахуванням впливу людського чинику

Розробка підходу до оцінювання безпеки критичної енергетичної інфраструктури з урахуванням впливу людського чинику

Є.В. Брежнєв
Анотації на мовах:


Анотация: До інфраструктурних аварій з важкими наслідками можуть привести комбінації множини мало ймовірних подій, таких як відмови програмних та апаратних засобів, виникнення незручних природних чинників, помилок оператора. Людський чинник має двоякий вплив на безпеку інфраструктури. Існує багато підходів щодо оцінки надійності оператора. Для отримання достовірних оцінок інфраструктурної безпеки необхідно проводити багатофакторний аналіз. В якості моделі багатофакторної оцінки безпеки запропоновано використовувати байесовські мережі довіри (БМД). Розглянуто приклад застосування БМД з урахуванням людського чинника на прикладі аварії на АЕС Фукусіма-1. Запропоновано два підходи щодо інтеграції ймовірнісних оцінок, які представлені в різних кваліметричних шкалах.


Ключові слова: людський чинник, критична енергетична інфраструктура, безпека, байєсовська мережа довіри, кіберфізичні системи