1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Проблемні питання цілісності термінологічних підсистем міжнародного словника з метрології

Проблемні питання цілісності термінологічних підсистем міжнародного словника з метрології

О.М. Величко, Т.Б. Гордієнко
Анотації на мовах:

Основою для гармонізації термінології в галузі метрології на національному рівні є Міжнародний словник з метрології. Важливим питанням побудови словників є питання цілісності його термінологічних підсистем. Проведений аналіз цілісності термінологічної підсистеми «невизначеність» Міжнародного словника з метрології. Наведені деякі рекомендації щодо гармонізації Міжнародного словника з метрології на національному рівні.
Ключові слова: невизначеність, терміносиcтема, понятійна діаграма