1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Презентація Рмг 91 – 2009 «Дсв. Спільне використання понять «похибка вимірювання» і «невизначеність вимі-рювання». Загальні принципи»

Презентація Рмг 91 – 2009 «Дсв. Спільне використання понять «похибка вимірювання» і «невизначеність вимі-рювання». Загальні принципи»

А.С. Дойніков
Анотації на мовах:


Анотация: Рекомендації по міждержавній стандартизації містять основні принципи несуперечливого вживання понять «похибка вимірювання» і «невизначеність вимірювання» і похідних від них понять, що рекомендуються для використання при розробці нормативних документів по різних метрологічних завданнях.


Ключові слова: метрологія, похибка, опорне значення величини, невизначеність, результат вимірювань, звірення еталонів, методика вимірювань, калібрування, повірка, повірочна схема