1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань: еволюція нормативної бази і основних підходів

Оцінювання невизначеності вимірювань: еволюція нормативної бази і основних підходів

І.П. Захаров, С.В. Водотика
Анотації на мовах:


Анотация: Проведений аналіз стану і перспектив розвитку нормативної бази і основних підходів, що використовуються для оцінювання невизначеності вимірювань у випробувальних і калібрувальних лабораторіях. Аналізуються способи реалізації модельного підходу через закон поширення невизначеності і закон поширення розподілів. Приводиться опис підходів до оцінювання вкладів невизначеності. Проводиться аналіз основних способів оцінювання розширеної невизначеності. Аналізуються способи реалізації емпіричного підходу за результатами внутрішньолабораторних і міжлабораторних випробувань.


Ключові слова: стандартна невизначеність, розширена невизначеність, модельний підхід, емпіричний підхід