1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Функція зрушеного косинуса – альтернатива нормальному розподілу

Функція зрушеного косинуса – альтернатива нормальному розподілу

З.Л. Варша, Е.М. Корчинські
Анотації на мовах:


Анотация: Зрушена на один період функція косинуса, нормалізована так, щоб площа під нею дорівнювала одиниці, запропонована як нетрадиційна модель функції щільності вірогідності. Вона може апроксимувати нормальний розподіл в діапазоні ±2,5 стандартного відхилення з точністю приблизно ±0,02, що прийнятно при оцінюванні невизначеності вимірювання. У цій роботі розглянуті властивості пропонованої функції щільності вірогідності, заснованої на функції косинуса, і можливості її застосування при обробці даних. Рекомендується її застосування у віртуальних засобах вимірювання з автоматичним обчисленням невизначеності.


Ключові слова: функція щільності вірогідності, апроксимація нормального розподілу