1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Невизначеність результатів випробувань. особливості оцінювання та шляхи зменшення

Невизначеність результатів випробувань. особливості оцінювання та шляхи зменшення

Л.О. Кошева
Анотації на мовах:

Наведена структурно-логічна схема виникнення невизначеності результатів випробувань на різних етапах їх проведення. Показано, що при оцінці сумарної невизначеності результатів випробувань необхідно ураховувати особливості цих етапів. Оскільки при випробуваннях, як правило, не відомий функціональний зв'язок між складовими процесу випробувань, необхідно, в залежності від виду вирішуваних при випробуваннях завдань реалізовувати відповідні підходи в оцінці невизначеності результатів. Відмічено, що зменшення невизначеності результатів випробувань потребує комплексного підходу.
Ключові слова: випробування, невизначеність результатів, об’єкт випробувань, умови випробувань, методика, стандартний зразок