1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Теоретико-інформаційний підхід до аналізу вимірюваних даних та оцінці їх невизначеності

Теоретико-інформаційний підхід до аналізу вимірюваних даних та оцінці їх невизначеності

С.І. Мельник
Анотації на мовах:

Для використання методу максимальної правдоподібності, що спирається на теорему Байєса, в задачі фільтрації шуму необхідна апріорна інформація що до статистичних властивостей. як корисного сигналу. так і шуму. Якщо така інформація про обєкт вимірювання (контроля) не може бути формалізована, як параметри розподілу вірогідності, вона губиться, як правило. В роботі показано, що метод мінімізації алгебраїчної складності опису вимірюваних даних є узагальненям теореми Баєсана інформацію будь якого типу. Показано, що широко відомі методи вирішення звовротних задач виділення корисного сигналу (мінімізація СКВ, оптимальна спектральна фільтрація та ін.)можна подати як йогоособливі випадки. Дани ілюстрації застосування цього методу, який в окремих випадках дає покрашення точності реконструкції у декілька раз. Запропоновано розглядати відносну складність опису результатів вимірювань та знайденого значення шуканих параметрів як міру їх невизначеності.
Ключові слова: теорема Баєса, фільтрація шуму, інформативна складність опису, разрізнювальна здатність