1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Аналіз методів оцінювання невизначеності опосередкованого вимірювання при нелінійності модельного рівнян-ня

Аналіз методів оцінювання невизначеності опосередкованого вимірювання при нелінійності модельного рівнян-ня

Н.А. Яремчук, М.В. Гальовська
Анотації на мовах:


Анотация: У статті наведений аналіз методів оцінювання результату та невизначеності опосередкованого вимірювання при не лінійності модельного рівняння та можливості лінеаризації рівняння невизначеності. Серед них: методи із збереженням складових високого порядку ряду Тейлора, з використанням інтервального аналізу, з використанням редуктивного інтервального аналізу, метод Монте-Карло та метод зведення.


Ключові слова: невизначеність, опосередковане вимірювання, нелінійність рівняння невизначеності