1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Валідація методики вивчення впливу дестабілізуючих факторів на моделі кісткового мозку щурів

Валідація методики вивчення впливу дестабілізуючих факторів на моделі кісткового мозку щурів

В.Є. Доброва, О.В. Должикова, Є.С. Колісник, К.О. Степанова
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено аналіз особливостей нової методики, яка розроблена у Проблемній лабораторії морфофункціональних досліджень Національного фармацевтичного університету. Для визначення джерел невизначеності та оцінки їх впливу на кінцевий результат була побудована діаграма Ішикави. Враховуючи це, обрані та обґрунтовані прийнятні для оцінки показники і кількісні характеристики. Наведено тести, що використовувалися при валідації, та результати отриманих експериментальних оцінок.


Ключові слова: валідація, методика «in vitro», невизначеність вимірювань, діаграма Ішикави, показники відтворюваності та збіжності