1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Оцінка розширеної невизначеності результатів міжлабораторного експерименту за методом спектрального аналі-зу нікелю за ГОСТ 6012

Оцінка розширеної невизначеності результатів міжлабораторного експерименту за методом спектрального аналі-зу нікелю за ГОСТ 6012

Р.І. Іванен
Анотації на мовах:

Наведені дані розрахунку розширеної невизначеності результатів міжлабораторного експерименту за методом хіміко-атомно-емісійного спектрального аналізу нікелю. Міжлабораторний експеримент проводився з використанням в якості досліджуваних зразків комплекту з шістьох державних стандартних зразків нікелю. Результати міжлабораторного експерименту отримані з п’яти незалежних джерел. Використані стандартні зразки представляють собою синтезовану помісь окислів нікелю у вигляді порошку крупністю ~ 0,1 мм. Для розрахунку статистичних характеристик міжлабораторного експерименту була застосована програма «Статистика».
Ключові слова: результат аналізу; розширена невизначеність результату аналізу; оцінка стандартного відхилення; умови повторяємості; умови відтворення; опорне значення